top

1 og 5-års-gennemgang af byggeri

Hvad går 1- og 5-års-gennemgang ud på?

I forbindelse med et byggeri vil det ofte i byggekontrakten være aftalt, at byggeriet skal gennemgås for mangler henholdsvis 1 og 5 år efter, at det er blevet afleveret til bygherren. Det er det, man kalder for en 1- og 5 års gennemgang eller eftersyn.

Selve gennemgangen foregår i den nybyggede / renoverede bygning, og ved gennemgangen deltager bygherre og/eller dennes repræsentant i form af en rådgiver samt entreprenørerne.

Zethner Byggerådgivning har mange års erfaring i at varetager bygherres interesser i forbindelse med 1 og 5 års gennemgang af byggeri, vi er derfor det sikre valg til at repræsentere bygherre.

Kontakt mail  Tlf. 51281502

Er der fordele ved at få hjælp fra en byggerådgiver til en gennemgang?
Det er en god idé, at have en byggerådgiver med til gennemgangen, da de fleste private bygherrer kan have vanskeligt ved selv at vurdere, hvilke mangler der kan være i et byggeri. Desuden har rådgiveren også erfaring for at udføre disse gennemgange, og de ved, hvad de skal kigge efter, og hvad der er typiske 1 års eller 5 års mangler.

Har byggerådgiveren deltaget i projektet, fx udarbejdet tegninger eller andet projektmateriale, bør byggerådgiveren altid deltage. Det skyldes, at en eventuel mangel ved byggeriet ofte ikke kun skyldes en udførelses-fejl, men også kan skyldes en fejl i projekteringen.

Selvom du ikke har haft en byggerådgiver tilknyttet i forbindelse med byggeriet, kan du med fordel have en med til at hjælpe dig ved gennemgangen. Byggerådgiveren bør inden gennemgangen have set tegninger og andet projektmateriale samt aftalegrundlaget med entreprenøren.

Ring på 51 28 15 05 eller brug vores (Kontakt os eller Book et møde) for et uforpligtende møde om 1 eller 5-års-gennemgang af byggeri.

Testimonials