top

Undgå ubehagelige straks påbud og uforudsete udgifter til brandsikring

Manglende viden om brandforhold og sikkerhed på skolen øger risikoen for brand. Det gælder viden om regler, om forebyggelse og bekæmpelse af brand og brandulykker, om de ansattes ansvar, roller og forpligtelser.

Spar tid og penge med pakkeløsning fra Zethner Byggerådgivning

En pakkeløsning består af en Brand Gennemgangsrapport udført af certificerede brandrådgiver, tegninger af nødvendige forbedringer/udbedringer samt tilbud på udførelse af nødvendige opgaver.

Zethner Byggerådgivning står for den samlede opgave, skolen slipper dermed for at kontakte certificerede brandrådgiver, arkitekt og dygtige  håndværkere der kan udføre forbedringer.

Når skolen eller kommunen selv står for det, viser det sig ofte at være besværlig, med lange ventetider på certificerede brandrådgiver, håndværkere og unødvendige høje udgifter.

Kontakt mail  Tlf. 51281505

Få sikkerhed for at alle brandsikrings funktioner virker efter hensigten

Sådan fungerer Brandvurderingen.

Hvert forhold under gennemgangen får en vurdering, der viser hvor alvorligt forholdet er. Forholdets alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for en eventuel brand, og hvor akut det er at få det udbedret

Sådan fungerer brandsyn

Med baggrund i Beredskabslovens § 36 er kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forpligtet til at foretage brandsyn med regelmæssigt mellemrum på alle skoler i kommunen med flere end 150 personer. Brandsynet skal foretages mindst én gang om året. Den der på kommunalbestyrelsens vegne foretager brandtilsynet kan afgive påbud om afhjælpning af mangler i forhold til reglerne i beredskabslovgivningen.

Ved særligt mangelfulde forhold kan der gives forbud mod benyttelse af afsnit eller lokaler, indtil forholdene er bragt i orden.

Som hovedregel skal brandsyn anmeldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Varselsperioden kan nedsættes, hvis brandsynspersonen og repræsentanten for skolen er enige herom. Brandsynet kan dog – hvis dette skønnes nødvendigt – foretages uanmeldt.

Eksempler på hvad der kontrolleres ved brandsyn:

• Frie flugtveje

• Brand- og evakueringsinstrukser

• Ordensforskrifter og flugtvejsplaner

• Korrekt lukning af branddøre

• Korrekt skiltning

Testimonials