top

Sankt Knud Lavard Kirke.

(Den Katolske Kirke i Lyngby)

Renovering af menigheds-hus, Sankt Knud Lavard Kirke

Kirken er tegnet af arkitekt Carl R. Frederiksen og opført i 1956-57 i "vor tids formsprog og vor tids materialer", hvilket vil sige primært beton. Bygningen består af skib og kor, begge rektangulære med flade tage. Klokkerne sidder i en fritstående slank kampanile syd for bygningen. Skibets ydervægge, som ikke er tagbærende, står i hvidt og hviler på korte søjler bag hvilke facaden er træbeklædt. Mellem væggenes top og tagkanten er der lave vinduer på de tre sider af skibet.

Zethner Byggerådgivning forestod styring og koordineringen af menighedshusets renovering.
Der blev flyttet vægge, nyt køkken blev opstillet samt maling af vægge og paneler i bygningen.

Fakta.

Byggeherre: Sankt Knud Lavard Kirke
Økonomi1 mill.
Bygherrerådgivning: Zethner Byggerådgivning ApS
Kontakt mail  Tlf. 51281502

Testimonials